Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt
Universitets logotype

Svenska och utländska examensbevis och universitetsbetyg

Vi specialtillverkar och skräddarsyr, modifierar eller klonar samtliga förekommande svenska och utländska dokument, betyg, examensbevis helt efter våra kunders önskemål.
Svenska examina av högre gradens utbildning kan bestå av ett enklare betygsutdrag eller komplett examensbevis inkluderat flertalet sidor och bilagor som dokumenterar utbildningen.
Välj kurser på läroverkens hemsidor och inriktning och vi specialtillverkar.
Amerikanska eller övriga utländska betygsdokument och examensbevis kan beställas med valfri studieinriktning och nivå på utbildning, exempelvis bachelor degree, master degree, PhD etc.

Kontakta vår kundtjänst för att erhålla ett prisförslag på en prisvärd standardlösning eller få en offert på ett specialtillverkat examensbevis.
Viss väntetid kan uppstå eftersom specialbeställningar kan vara mycket tidskrävande att framställa.

Klicka här för att kontakta betygsakutens kundtjänst för beställning eller förfrågan.

Betygsrad


Välj läroverk, inriktning och kurser och vi tillverkar ditt examensbevis

Välj önskad akademikerutbildning på respektive läroverks hemsidor och välj kurser, utbildningsprogram och nivå (grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå) på det examensbevis som du önskar beställa.
Detaljerad information om kurser och behörighetskrav för olika typer av examensbevis finns att söka på respektive läroverks hemsida. Vi kan specialtillverka både svenska och utländska dokument och betyg.

Klicka här
för att söka kurser och utbildning som ingår i en examen från studentum.se hemsida

Klicka här för att söka kurser och utbildning som ingår i en examen från studera.se hemsida

Allmän information om examina och behörighetskrav utfärdade efter den 1 juni 2007

Högskoleexamen (grundnivå) bygger på studier om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde. Ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng ska ingå inom huvudområdet.
Kandidatexamen (grundnivå) bygger på studier om 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ett huvudområde. Du måste ha läst upp till C-nivå i huvudområdet samt avklarat ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på C-nivå. I de flesta kandidatexamina måste du också ha minst 30 högskolepoäng inom ett annat huvudområde. Större universitet har normalt över 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen heta ekonomie, filosofie, medicine, naturvetenskaplig, politices eller teknologie kandidatexamen.

Magisterexamen (avancerad nivå) måste ha avklarat examen på grundnivå, ha 60 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng inom ett huvudområde. Inom ramen för huvudområdet ska det ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
I de flesta magisterexamina måste du också ha minst 15 högskolepoäng inom ett annat huvudområde. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen heta ekonomie, filosofie, medicine, naturvetenskaplig, politices eller teknologie magisterexamen.  
Masterexamen (avancerad nivå) måste ha avklarat examen på grundnivå, ha 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde. Inom ramen för huvudområdet ska det ingå ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.
I de flesta masterexamina måste du också ha minst 30 högskolepoäng inom ett annat huvudområde. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen heta ekonomie, filosofie, medicine, naturvetenskaplig, politices eller teknologie masterexamen. 

Licentiatexamen (forskarnivå) omfattar minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. En vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng skall ingå. 
Doktorsexamen (forskarnivå) omfattar 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. 
En vetenskaplig avhandling om minst 120 högskolepoäng skall ingå.  

Yrkesexamina utfärdas på grund- eller avancerad nivå. De flesta fasta studieprogram leder fram till en yrkesexamen. De flesta universitet utfärdar yrkesexamina till exempel lärare, ingenjörer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och social omsorg.

Allmän information om examina och behörighetskrav utfärdade före den 1 juni 2007

Högskoleexamen (grundnivå) bygger på studier om minst 80 poäng. Vid de flesta universitet krävs att de 80 poängen är fördelade så att du har minst 40 poäng i samma ämne. De resterande 40 poängen kan du fördela lite hur du vill.
Kandidatexamen (grundnivå) måste ha avklarat minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne.
Examen inkluderar minst C-nivå i huvudämnet och ett självständigt 10-poängsarbete i form av
C-uppsats eller examensarbete. I de flesta kandidatexamina måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. På många större universitet finns 40 eller fler ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen heta ekonomie, filosofie, politices eller teknologie kandidatexamen. 
Magisterexamen med ämnesdjup (avancerad nivå) inkluderar minst 160 poäng varav 80 poäng i huvudämnet. Examen inkluderar minst D-nivå i huvudämnet och ett självständigt arbete på minst 20 poäng på D-nivå eller två arbeten på minst 10 poäng vardera C- och D-nivå. I de flesta magisterexamina måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet.
Större universitet kan erbjuda 30-40 ämnen eller mer som kan ingå som huvudämne i en magister.
Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen heta ekonomie, filosofie, politices eller teknologie magisterexamen.
Magisterexamen med ämnesbredd (avancerad nivå). För att få den måste du erhållit en tidigare examen om minst 120 poäng och komplettera med ett påbyggnadsprogram om 40 poäng.
I de 40 poängen ska det ingå ett självständigt arbete på minst 10 poäng. Vilka utbildningar som leder till magisterexamen med ämnesbredd bestäms av respektive högskola/universitet.
Yrkesexamen kan erhållas med de flesta studieprogram. Flertalet universitet utfärdar yrkesexamina för till exempel lärare, ingenjörer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och social omsorg.
Yrkeshögskoleexamen kan erhållas via vissa utbildningar. En yrkeshögskoleutbildning består av 80 poäng och kännetecknas av mer praktiska inslag än våra traditionella utbildningar. Yrkeshögskoleutbildningarna har skapats och drivs i samarbete med de branscher de utbildar inom. 
Vilka utbildningar som leder till en yrkeshögskoleexamen bestäms av respektive högskola/universitet. Information om vilka det är kan du hitta på läroverkens webbsidor.

Vad kostar ett specialtillverkat examensbevis hos betygsakuten?

En akademikerexamen kostar i normalfallet för en standardexamen 2000-6000 kr beroende på utförande.
Samtliga dokument inkluderat i examensbeviset specialtillverkas och skräddarsys efter kunds önskemål.
Examensbevis har en förstasida som klargör examenstyp och utfärdande läroverk, därefter följer oftast flera sidor med kursdokumentation och betygssättning samt eventuella bilagor och supplementsidor.
Ett skräddarsytt examensbevis kan vara tidskrävande att framställa, eftersom dokumentationen kan bestå av upp till 12 sidor och dessutom innehålla mycket information som måste kontrolleras och faktagranskas.
Vår kvalitet på utförda arbeten är så hög att vi ger nöjd kund garanti och garanterar ett professionellt resultat.

Kontakta oss och vi lämnar ett kostnadsförslag samt en uppskattning om leveranstid efter vi bedömt omfattning på önskat betyg eller examensbevis.
Klicka här för att kontakta betygsakutens kundtjänst för beställning eller förfrågan.

Beställ ett valfritt examensbevis, en akademikertitel kan du få på köpet.
Våra betyg och examina ska endast användas i privat syfte och har en mycket hög underhållningsfaktor.
Vi garanterar dessutom att inga studieskulder tillkommer på beställningen ;)
Betygsakutens villkor i licensavtalet ska alltid godkännas i samband med en beställning.

Rätt akademisk utbildning imponerar garanterat på bekantskapskretsen

Inramade universitetsexamina kan imponera på bekantskapskrets och bygga upp en trevlig illusion och atmosfär. Verka smartare och intelligentare än omgivningen och gör dina vänner gröna av avund!
För att göra illusionen helt komplett kan vi även erbjuda service med att förfalska och manipulera fotografier där den studerande finns avfotograferad i "rätt" universitetsmiljö.
Betygsakuten använder världsledande teknik för dokumentkloning och avancerad bildbehandling.Refat

Falska betyg i arbetslivet kan öppna stängda dörrar och ge gigantiska löneförmåner

Doktorsexamen är bevis på högre utbildning och innebär i normalfallet både en högre lönegrad och förmåner, men i affärssammanhang kan dessa dokument även innebära oanade affärsmöjligheter.
Refaat El-Sayed köpte 1981 Fermenta, en penicillin-fabrik i Strängnäs, av Astra.
Fermenta börsnoterades 1984, köpte en rad bolag i Italien, Frankrike och USA 1984 och 1985.
I januari 1986 ingick han ett jätteavtal med Volvo om att förvärva dels deras aktieinnehav i Sonessons. Fermenta skulle betala med egna aktier.
El-Sayed köpte aktier i Fermenta på marknaden, med lånade pengar, för att överlämna till Volvo.
Men när doktorsbluffen avslöjades 13 februari 1986 drogs sig Volvo ur, och Fermentaaktien föll kraftigt.
Ett tag var El-Sayed miljardär på sina Fermentaaktier.
Fermenta börsvärde föll som en sten från omkring 11 miljarder kronor till nästan ingenting under ett år. Och Refaat El-Sayeds förmögenhet på omkring 4 miljarder kronor blev till en skuld på en miljard kronor.
Mycket av Fermentas framgångar tillskrivs Refaat El-Sayed själv, han förspeglade att han hade doktorsexamen i biokemi på ett trovärdigt sätt.
När det kom fram att han inte var doktor i biokemi, vilket han hela tiden förespeglat, störtdök Fermentas aktie och allmänheten ifrågasatte om det hela var ett luftslott vilket ledde till att Fermenta avvecklades.
Med facit i hand, doktorshatten innebar säkerligen oanade affärsmöjligheter för Refaat El-Sayed.
För oavsett vad kritiker säger hade Refaat El-Sayeds en förmögenhet på omkring 4 miljarder kronor.
Med tillgångar på omkring 4.000.000.000 kr borde man kunna stoppa en och annan krona i madrassen?

Kör en Refaat, skaffa en doktorshatt, så ordnar betygsakuten din doktorsexamen!
Till skillnad från Refaat så kan du ju alltid visa upp doktorsexamen om du skulle bli tillfrågad ;)
Skulle Refaat anskaffat sin tillfrågade doktorshatt, dvs Filosofie Doktorsexamen hos betygsakuten vet man aldrig hur Fermenta affären skulle gått.
Kanske skulle affären med Volvo blivit av och Fermenta aktien behållt sitt aktievärde och Refaat varit miljardär än idag?

Betyg är förknippat med akademiker titlar, exempelvis Filosofie Doktor (Fil. dr)

Filosofie doktor (fil. dr) är den som avlagt föreskrivna kunskapsprov därför och som författat och sedan vid offentlig disputation försvarat en doktorsavhandling vid filosofisk fakultet.
Numera avses med detta matematisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteter vid universitet och högskolor.
För svenska filosofie doktorer används förkortningen Fil.dr (i Sveriges statskalender etc: FD).
För utländska filosofie doktorer används vanligen Doctor Philosophiae / Doctor of Philosophy (D.Phil.), för brittiska och amerikanska filosofie doktorer vanligen Philosophiae Doctor (Ph.D.)
Önskas andra titlar och examina kan vi alltid tillgodose dina önskemål.

I enlighet med svensk lagstiftning kan en enskild utan tillstånd titulera sig

— professor
— docent
— fil. doktor
— lektor


En utbildning kostar stora pengar i tidsspillan med förlorade inkomster på arbetsmarknaden

Tid är pengar, speciellt om det är utgifter istället för inkomster under längre tidsperioder.
Studieskulden för en omfattande akademikerutbildning med tillhörande examina kan lätt överstiga
500000 kr och då ska man inte glömma alla tusentals timmar som spenderas med oftast mycket tråkiga faktaböcker och stressen med alla tentor som hotfullt pressas igenom på några få tentaveckor.
Under tentaveckor verkar dessutom all livslust vara som bortblåst hos dom "glada" studenterna, då annars mycket välkomnande förslag som sexuella inviter, krogbesök och andra uppskattade fritidsaktiveter ratas frekvent och ihärdande.

Kan man söka arbete eller utbildning med falska betyg och examina?

Betyg från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå, dvs komvuxbetyg finns inte med i Nationella betygsdatabasen och är svåra att kontrollera äktheten på då dessa inte finns listade i databasen.
I teorin kan man ansöka både arbete och till studier på högskola/universitet med komvuxbetyg.
Med rätt akademisk utbildning är ingångslönen på flertalet arbetsplatser överstigande 30000 kr/mån.
Arbetssökande i Norge med Svensk akademisk utbildning kan erhålla löner överstigande 50000 NOK/mån.
Personer som innehar rätt akademisk utbildning är dessutom högintressanta för flertalet arbetsgivare.
Den anställda har i enlighet med lagstiftning och även via facklig trygghet i sin anställning, det åligger alltid arbetsgivare att faktagranska presenterade referenser, CV, betyg och dokument innan ett skriftligt anställningskontrakt upprättas.
Arbetsgivare som anställt medarbetare kan inte enkelt avskeda anställda som är inkompetenta för sina arbetsuppgifter, utan tvingas betala full lön under längre tidsperioder även månadsvis efter uppsägning.

Naturligtvis ska inte våra betyg användas i såna här tvivelaktiga sammanhang, våra betyg och examina ska endast användas i privat syfte och har en mycket hög underhållningsfaktor.

Amerikanska och utländska betygsdokument

Betygsakuten kan leverera utländska och amerikanska betyg och dokument efter kunds önskemål.
What we create are extremely high quality and authentic fake diplomas and fake transcripts created to match the requirements of our prospective customers.
Klicka här för mera information om amerikanska betygsystem och examina.

Kvalitetssäkrad utskrift med matematiska vektorer för bästa möjliga kvalitet

Betygsakuten använder avancerad teknologi för att klona dokument i professionell kvalitet.
Våra betyg håller mycket hög kvalitet med nöjd kund garanti och ska inte jämföras med skräpet som många konkurrerande webbsajter erbjuder rörande fake diploma.
Dokument tillverkade av betygsakuten har undersökts av Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) där expertis inom ämnesområde med tillgång till senaste tekniska utrustning gett sakkunnigutlåtande.

Läs mera om sakkunnigutlåtande rörande dokumentundersökning från SKL här.
Klicka här för att läsa mer om betygsakutens höga tekniska kvalite här (FAQ).

Konverterning från papper till redigerbar digital mall

Nedan ett exempel på en universitetsexamen (PhD) som kan fås med valfri logotype och inriktning.

Doktorsexamen

Tillbaka


Betygsakutens handlingar är avsedda att endast användas för privat bruk.

Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten