Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt

Frågor och svar - Betygsakutens FAQ

Betygen    Beställningar    Juridiska frågor    PDF-utskrifter    Scanning

Betygen

Vad är det för kvalitet på betygen från betygsakuten?

Betygsakuten har professionell kvalitet på betygen som är uppbyggda med vektorgrafik.
Vektorgrafik är grafik som bygger på matematiska beskrivningar, där så kallade vektorer ritar upp grafiken. Detta garanterar att utskriften alltid är av högsta kvalitet. Skillnaden mellan pixelbaserade och vektorbaserade utskrifter är mycket stor då vektorerna inte förlorar någon kvalite vid högre upplösningar. Bilden illustrerar kvalitetsskillnaden mellan vektor- och pixelgrafik då upplösningen ökas med 10 ggr.
Vektorgrafiken behåller sin skärpa efter förstoringen medan pixelgrafiken blir suddig och pixelerar.

Jämförelse i kvaliten mellan vektorgrafik och pixelgrafik

Är alla betygen stämplade med betygsakutens stämpel?

Beställda betyg är inte stämplade med betygsakutens stämpel utan har istället en omarbetad kopia av en original stämpel. Då det är en omarbetad stämpel så har betygsakuten upphovsrätten på stämpeln.
Skulle originalstämpel inte finnas tillgänglig använder betygsakuten en naturtrogen ersättningsstämpel.
Klonade stämplar ser identiska ut som original stämplar.

Kan jag även välja äldre betyg med betygskalor från ett till fem?

Det är inga som helst problem. Betygsakuten har ett stort antal olika betygsmallar från olika tidsperioder, och du behöver endast ange från vilket år du önskar ditt betyg och vi anpassar betyget till en lämplig betygsmall.

Jag skulle vilja specialbeställa ett betyg med egna föreslagna modifieringar?

Vi hjälper gärna till att specialtillverka din beställning exakt enligt dina önskemål.
Kontakta oss för instruktioner.

Har betygsakuten rätt att utfärda riktiga betyg och examina?

Betygsakuten är inget läroverk som har rätt att utfärda giltiga betyg eller examina.
Våra produkter är endast till för privat bruk och har hög underhållningsfaktor.
Ett betyg är inte giltigt om det inte undertecknats av rektor, klassföreståndare eller annan behörig.
Betygsaktens betyg är inte undertecknade eller signerade och kan därför inte defineras som betyg.
Ett betyg kan endast defineras som ett betyg om dess äkthet styrkes med behörig signering.
Betygsakutens osignerade produkter ska därför endast betraktas som ren underhållning, trots att vi fortsättningsvis kommer använda benämningar som betyg, examina och liknande.
Betygsakutens dokument finns i flera olika utföranden för grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) samt både svensk och amerikansk universitetsutbildning och examina.
Betygen finns i olika versioner med både bokstavsbetyg MVG-VG-G samt den äldre graderingen 5-1.

Kan man söka arbete eller utbildning med falska betyg och examina?

Betyg från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå, dvs komvuxbetyg finns inte med i Nationella betygsdatabasen och är svåra att kontrollera äktheten på då dessa inte finns listade i databasen.
I teorin kan man ansöka både arbete och till studier på högskola/universitet med komvuxbetyg.
Med rätt akademisk utbildning är ingångslönen på flertalet arbetsplatser överstigande 30000 kr/mån.
Arbetssökande i Norge med Svensk akademisk utbildning kan erhålla löner överstigande 50000 NOK/mån.
Personer som innehar rätt akademisk utbildning är dessutom högintressanta för flertalet arbetsgivare.
Den anställda har i enlighet med lagstiftning och även via facklig trygghet i sin anställning, det åligger alltid arbetsgivare att faktagranska presenterade referenser, CV, betyg och dokument innan ett skriftligt anställningskontrakt upprättas.
Arbetsgivare som anställt medarbetare kan inte enkelt avskeda anställda som är inkompetenta för sina arbetsuppgifter, utan tvingas betala full lön under längre tidsperioder även månadsvis efter uppsägning.

Naturligtvis ska inte våra betyg användas i såna här tvivelaktiga sammanhang, våra betyg och examina ska endast användas i privat syfte och har en mycket hög underhållningsfaktor.

Påverkar läroplansförändringar betygsversioner och betygsskalor?

För de som passerat tonåren finns gymnasieutbildning inom ramen för komvux.
1971 infördes gymnasieskola i Sverige när 1970 års läroplan (Lgy 70) trädde i kraft 1971.
Läroplansförändringarna har varit många. Den nu gällande läroplanen (lpf) infördes 1992-1994 med stora förändringar 2000. I dessa läroplaner delas utbildningen upp i program i stället för i linjer.
Varje program består sedan 2000 av 2 500 poäng som är fördelade på ett stort antal olika kurser.
Det finns ett antal kärnämneskurser som läses på alla program.
Dessutom finns speciella karaktärsämnen för varje program och inriktningsämnen för varje inriktning.
Alla gymnasielever får själva välja vad 350 av dessa poäng ska innefatta, och på vissa program är ännu större andel av poängen valbara.
Alla kurser på gymnasiet betygsätts enligt skalan IG, G, VG och MVG.
För att man ska få ett slutbetyg krävs minst 2 500 poäng med IG, G, VG eller MVG.
Högst 250 av dessa poäng får dock vara med betyget IG.
Betyg före 1 juli 1994 anges med graderingen Ett, Två, Tre, Fyra, Fem eller IG, G.

Klicka här för kurser och ämnes val rörande nationella gymnasieprogram och komvuxbetyg

Stämmer SCB-koden som är angiven på betygen?

SCB-kod är en siffra som står på grundskolebetyg, gymnasiebetyg, kommunal vuxenutbildning etc.
Koden på betygen stämmer enligt SCB skolregister och används av statistiska centalbyrån när betygsunderlag insamlas för olika statistiska ändamål och undersökningar.
Koden består av kod för län, kommun samt löpnummer för skolenhet.
Detta innebär att SCB-koden på betyg levererade av betygsakuten är identiskt med genuina och äkta betyg.

Vilka gymnasieskolor är anslutna till den nationella betygsdatabasen?

Många gymnasieskolor är anslutna till den nationella betygsdatabasen och för över slutbetygen dit.
Nedan kan du se vilka gymnasieskolor som levererar betyg till den nationella betygsdatabasen, sorterat per län, och vilket år de anslöt sig till denna tjänst. 
Listan uppdateras med nya gymnasieskolor vartefter överenskommelse tecknas mellan VHS och gymnasieskolan.
Betyg som är tillverkade före det år som skolan anslöt sig till denna tjänst finns naturligtvis inte med i betygsdatabasen.
Sedan 1999 har Sveriges gymnasieskolor möjlighet att leverera slutbetyg till en nationell betygsdatabas.
Slutbetygen förs över till universitetens, högskolornas och VHS gemensamma antagningsdatasystem och används i antagningsarbetet. Kurser som inte ingår i slutbetyget, till exempel utökad studiekurs eller särskild prövning, måste eleven alltid själv skicka in vid anmälan till högskoleutbildning.
Det är bara slutbetyg från gymnasieskolans anslutningsår och framåt som finns i databasen.
Elever med äldre betyg måste skicka in dessa själv.
Betyg utfärdade före det att skolan anslöt sig överförs inte.
Kontrollera om din gymnasieskola är ansluten till nationella betygsdatabasen genom att klicka här.

Observera att även om din gymnasieskola är ansluten till den nationella betygsdatabasen så är det endast slutbetyget som förs över. Om du har läst gymnasiekurser som inte ingår i slutbetyget utan bara finns på ett samlat betygsdokument måste du själv skicka in det senast sista kompletteringsdag.

Vad gäller rörande Kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasienivå?

Kommunal vuxenutbildning (komvux) erbjuder ett flertal olika kurser och utbildningar på gymnasienivå.
Inga betyg från kommunal vuxenutbildning (komvux) förs över till den nationella betygsdatabasen.
Kurser kan läsas fristående och redovisas i betyg med benämningen "Samlat betygsdokument".
Kommunal vuxenutbildning kan ersätta gymnasiebetyg och ger gymnasiekompetens för ansökan till högskola och universitet. Man kan läsa hela gymnasieutbildningar på komvux och erhålla slutbetyg.
Betygsdokument rörande komvux (kommunal vuxenutbildning) finns att beställa på betygsakuten under gymnasium.

Beställningar

Kan jag vara anonym när jag beställer?

Vi garanterar att du är fullständigt anonym när du beställer och vi sparar heller inte några uppgifter om dig efter att din beställning har levererats, dvs. samtliga personuppgifter om dig kommer att raderas.
Betygsakutens orderhantering sker i trygg och säker datamiljö, där känslig information skickas med kraftfull och höggradig RC4 128 bit datakryptering.
Webbformulär och beställningsformular skickas med krypterat mellan betygsakutens server och beställaren.
Vi är måna om våra kunders anonymitet och raderar efter leverans all e-mail korrespondens, arbetsfiler och datafiler innehållande känsliga personuppgifter och underlag för betyg.
Mjukvara för säker dataradering används, som inte möjliggör att raderade datafiler kan återskapas på hårddisk.  
Krypterade webbsidor börjar alltid med https, exempel https://betygsakuten-se.loopiasecure.com/

Hur går det till när jag beställer ett betyg av betygsakuten?

1) Vid beställning väljer du önskat betyg samt meddelar dina önskemål om innehåll.
2) Du får därefter en bekräftelse på beställning samt information om leveranstid.
3) När betyget är färdigredigerat skickar vi bevis om detta samt bifogar ett foto på ett test utskrift.
4) Du godkänner att alla uppgifter stämmer på vårt test utskrift eller meddelar önskemål om modifiering.
5) Du kan nu välja betalning mot postförskott (+50 kr tillkommer) eller förskottsbetalning
6) Vi levererar betygen med 4 olika utskrifter av samma betyg där utskriften gjorts på olika dokumentpapper med olika pappernyanser vit, ljusgrå eller ljusgul
7) Efter leverans raderas betygsunderlag och betygsmallar med specialprogram för att ej möjliggöra att återskapa raderade datafiler. Vi raderar även e-mail korrespondens.

Personlig och manuell service ges på samtliga beställningar om så önskas via telefon eller mail och vi
ger "nöjd kund garanti" på utfört arbete.
Det brukar i regel gå bra att få försändelse mot postförskott, 50 kr tillkommer för postens avgift.
Är beställningen omfattande tidsmässigt med specialtillverkade underlag lämnar vi kostnadsfritt en offert.
Vänligen kontrollera att bekräftelsen på betyget inte innehåller några felaktigheter som du angivit i samband med din beställning.

Har jag någon garanti på min beställning?

Betygsakuten har som mål att leverera felfritt material och lämnar därför garanti.
Vi korrigerar kostnadsfritt felaktigheter som betygsakuten orsakat utan dröjsmål.
Skulle du av misstag råkat lämna felaktiga uppgifter i samband med beställningen kommer vi naturligtvis korrigera detta mot ersättning för våra extra kostnader.
Kontrollera därför alltid att bekräftelsen du får med e-mail efter din beställning överensstämmer med dina lämnade uppgifter.

Kan jag välja att få min beställning skickad mot postförskott?

Du väljer själv om du vill ha din beställning skickad mot postförskott (+50 kr tillkommer).
Vid förskottsbetalning tillkommer inga avgifter utöver orderbeloppet.

Kan jag ångra min beställning?

Man kan alltid ångra eller uppdatera/modifiera sin beställning ifall arbetet inte påbörjats.

Kan jag skicka tillbaka betyget och få pengarna tillbaka?

Vi lämnar ingen ångerrätt eller retur på levererat material, dvs. man kan inte ångra en beställning som har utförts och levererats till kund. Anledningen till detta är att vi utfört ett beställt arbete, som kund via fotografier med provtryck godkänt innan leverans.
Innan leverans visar vi upp högupplösta foton på provtryck som kund måste godkänna innan leverans sker.
Kund har möjlighet att meddela felaktigheter och förslag till ändringar som vi kostnadsfritt korrigerar innan leverans skett.
Vi kommer dock alltid att korrigera eventuella felaktigheter i en beställning och skulle betygsakuten vara orsaken till eventuella fel, levererar vi helt kostnadsfritt uppdaterade och felfria betyg!
Våra betyg och dokument håller bästa möjliga tekniska kvalitet och vi lämnar alltid nöjd kund garanti!

Kan jag ångra min beställning genom att inte lösa ut min försändelse?

Genom att godkänna ett arbete som utförts måste vi få betalt för utfört arbete och tidsspillan.
Betygsframställning är mycket tidskrävande och det finns ingen som kan leva på luft och arbeta gratis.
Jämför detta med att beställa hem en snickare och sedan strunta i att betala för hantverket.
Löses en försändelse som är skickad med postförskott ej ut, skickas en faktura rörande arbetskostnaden, tidspillan som inkluderar en extra administrationskostnad på 295 kr utöver själva orderbeloppet.
Betalas fakturan ej i tid inlämnas den per automatik till inkasso och extra avgifter tillkommer.


Juridiska frågor §

Representerar eller samarbetar betygsakuten med statliga myndigheter?

Betygsakuten är privatägt och har inga kopplingar eller samarbete med Svenska myndigheter eller skolor.
Det är enligt Svensk lag inte tillåtet att polisen eller lagförande myndigheter provocerar fram brott.
Det ska observeras att det inte är olagligt att beställa betyg från betygsakuten, då våra betyg är eget tillverkat material som vi äger upphovsrätten till.
Betygen levereras osignerade, och för att ett betygsunderlag ska vara giltigt och gällande i juridisk mening och defineras som ett betyg måste en signering eller namnteckning ALLTID ske på betyg av utfärdaren, och därigenom är det heller inget brott eller försök till brott att beställa osignerade "betyg" av betygsakuten.
Det är heller inget brott enligt Svensk lag att använda betygen, förutsatt att det sker i enlighet med det avtal som är en förutsättning att kund godkänner i samband med en beställning, nämligen att betyget endast används för privat bruk som en ren underhållning.

När en beställning på betyg expiderats och slutförts raderas samtliga personuppgifter samt att betygsunderlag och arbetsmallar raderas på hårddisk med speciell programvara för säker radering (Steganos).
Det garanteras att våra kunder har fullständig anonymitet i enlighet med det juridiskt bindande avtal som är ömsesidigt för att en beställning ska vara giltig.
Vi är måna om våra kunders anonymitet och raderar efter leverans all e-mail korrespondens, arbetsfiler och datafiler innehållande känsliga personuppgifter och underlag för betyg.

Svenska myndigheter har inget intresse i att försöka "lura" någon att begå brott, något som skulle få allvarliga konsekvenser då dom själva skulle göra sig skyldiga till lagbrott och den ansvariga lagföras.
Se nedan videoklipp rörande brottsprovokation, något som är totalförbjudet enligt Svensk lag:

Får jag använda betygen för att söka jobb eller utbildning?

Betygen från betygsakuten är avsedda att användas endast för privat bruk.
Om du söker jobb eller annan vinning med betygen är det en handling som kan tolkas som olaglig.
Du ansvarar för att produkter från betygsakuten används på ett lagligt sätt.

Får jag använda betygen för att söka jobb eller utbildning?

Betygen från betygsakuten är avsedda att användas endast för privat bruk.
Om du söker jobb eller annan vinning med betygen är det en handling som kan tolkas som olaglig.
Du ansvarar för att produkter från betygsakuten används på ett lagligt sätt.

Vem har upphovsrätten på betygsmallarna, dom ser ju ut exakt ut som originalbetygen?

Enligt lagen om upphovsrätt är det förbjudet att kopiera hela eller delar av ett verk.
Betygsakutens betygsmallar är inte kopierade utan är eget producerat material, dvs. materialet tillhör betygsakuten och dess ägare och är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Varför levereras inte betygen med underskrifter?

Betygsakuten sysslar inte med urkundsförfalskning vare sig på verkliga eller påhittade personer.
Vi uppmanar heller inte beställaren att begå urkundsförfalskning, eftersom betygen kan beställas i en utfärdares namn som inte existerar i verkligheten. Underskriften på betyget får beställaren alltid själv ansvara för och dess konsekvenser om betyget inte används för privat bruk.

Var finns försäljningsvillkoren eller licensavtalet, som är juridiskt bindande vid varje beställning?

Licensavtalet, villkoren samt sekretesspolicyn ska igenomläsas samt godkännas genom ikryssning av
'Jag accepterar villkoren i licensavtalet' före beställning av betygsakutens tjänster. Vid frågor rörande licensavtalet vänligen kontakta betygsakutens kundtjänst via e-mail till info@betygsakuten.se

Klicka här för att läsa betygsakutens juridiskt bindande försäljningsavtal.


PDF-utskrifter från internet

Vilket papperskvalitet ska jag använda?

Olika papperssorter och kvaliteer kan användas beroende på vilken typ av betyg man önskar skriva ut.
Utskriftsarket med A4 storlek kan vara cremefärgat, vitt, lätt gultonat eller gråtonat.
Till grundskole och gymnasiebetygen används vitt eller lätt gultonat papper.
Även vissa cremefärgade pappersorter passar bra, speciellt för universitetens examensbevis.
Man bör använda något tjockare papper än den tunna standard kvaliten som brukar vara märkt 80g/m2.
Lämplig kvalite och tjocklek har papper med en vikt mellan 100 och 200 g/m2. Ju högre vikt papperet har, desto tjockare och styvare är det. Vissa skrivare kan ha problem med alltför tjocka papper, dock brukar inte papper under 150 g/m2 vara några problem.
Lämpliga papperssorter är "Lessebo Linne" med vit, naturvit eller gultonad kulör samt pappersvikter mellan 100-150 g/m2. Välsorterade bokhandlare har oftast ett bra sortiment av A4 ark vilka säljes som lösark och köp gärna några olika sorter och viktklasser för att få bästa möjliga utskrift.

Hur går det till att skriva ut betyget från Internet?

1. Använd lämpligt papper för utskriften (vikten bör vara över 100 g/m2 för lämplig tjocklek).
2. Bläckstråleskrivare brukar ge bäst resultat men även laserskrivare går att använda.
3. Se till att du har senaste versionen av Adobe Reader.
4. Öppna PDF filen genom att klicka på länken till denna.
5. Välj "Arkiv" och "Skriv ut" i menyn och då ska "Skriv ut" fönstret öppnas.

Hur går det till att spara PDF dokumentet på min dator?

Välj "Spara en kopia" om du vill spara PDF dokumentet på din dator.

Hur gör jag inställningar för utskriften?

Normalt ska skrivarens inställningar inte behöva ändras, men genom att välja egenskaper för skrivaren kan inställningar göras för papperstyp, inställningar för upplösning m.m.
Inställningarna under egenskaper är anpassade för den skrivare du har och oftast är det programvara som medföljer skrivaren, så läs manualen till denna om du är osäker.

Hur justerar jag marginalerna eller yttre kant ramen på skrivar inställningarna?

Klarar skrivaren kantfria utskrifter är det normalt inga problem, och då ska inställningen på sidskalning vara "ingen", som är standardinställningen. Har skrivaren problem med kantfria utskrifter kan man prova att sidskala utskriften så att den anpassas eller minskas till utskriftsmarginalen, se ovan inställningar.
Man ska dock ha klart för sig att sidskalar man betyget så riskerar man att ändra betygets proportioner vilket ändrar storleken.

Vad gör jag när min skrivare inte klarar av PDF utskriften?

Du beställer betyget av färdigutskrivet av betygsakuten, och kostnaden är 200 kr per utskriven sida.
Då får du alltid högsta möjliga kvalite på papper och utskrift, så att betyget är är en naturtrogen kopia på ett originalhandling. Du kan beställa utskriften i samband med din beställning eller efterbeställa den om du inte klarar att skriva ut din PDF fil. Du bör alltid prova att skriva ut prov utskriften om du endast beställer en PDF av betyget, så att din skrivare klarar av utskriften med högkvalite.

Vilken skrivare är bäst för PDF utskriften?

Dom flesta bläckstråleskrivare eller fotoskrivare som klarar av kantfria A4 utskrifter ger professionell kvalitet. Även laserskrivare med upplösning över 600dpi ger mycket bra utskrifter.

Jag är osäker på om jag klarar av skriva ut dokumentet själv?

Beställ ditt betyg färdigutskrivet av betygsakuten så slipper du oroa dig.

Scanning

Vad har jag för säkerhet när jag scannar in ett betyg och skickar in till betygsakuten?

Vi garanterar att du kommer att vara anonym och ditt inscannade dokument kommer endast vara underlag för en ny betygsmall. När betygsmallen är färdig kommer ditt inscannade dokument raderas.
På en betygsmall finns inga personuppgifter eller rester kvar som kan spåras till dig.

Hur scannar jag in ett dokument?

Dokumentet ska scannas så rakt som möjligt i scannern, och var noga att inscanningen inte sker snett.
Det är viktigt att kanterna på dokumentet vilar mot scannerns kanter enligt dom markeringar som finns.

Vilken upplösning ska jag använda?

Använd minst 300 dpi på upplösningen och scanna en hel A4.
Naturligtvis är det bättre ju högre upplösningen är på inscanningen.
Innehåller dokumentet stämplar så scanna in dessa i färg med högsta upplösningen scannern klarar av.

Vart skickar jag mitt inscannade betyg?

Du e-mailar det till info@betygsakuten.se

Jag har ingen scanner, vad gör jag?

Du kan alltid fotografera original betyget (digitalt foto).
Ska fotot användas som underlag för tillverkning av betyg vänligen se till att fotot är tydligt rörande betygskopior och önskade ändringar/modifieringar är redigerade direkt på kopian.
Kontakta betygsakuten för mera information.Tillbaka TillbakaBetygsakutens handlingar är avsedda att endast användas för privat bruk

Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten